Categorie archief: Uncategorized

Een weekend voor de boeg

Vrijdagavond, we kijken uit naar het weekend. En naar de krant. Daar kijk ik sowieso altijd naar uit – bij de gedachte ‘krant’ ben ik ’s ochtends meteen klaarwakker en kan ik niet meer opnieuw in slaap vallen. Morgen komt er in De Standaard een interview, maar wel buiten de verkiezingscontext. Toch altijd een beetje spannend, wat vinden mensen er van en ook – vragen dochters en Relinde zich af: hoe kom je op de foto?

Nog dit weekend: fietsen. Op zondag, naar BicyCity: via de autosnelweg van JezusEik naar Brussel. Benieuwd wat dat worden zal. Maar eerst morgen zaterdag nog mijn lekke band plakken. En even kijken naar Hazels jaarwerk voor de school. Ze maakt een verjaardagskalender, met per maand een aangepaste tekening maar ook: een seizoensgroente en een seizoensrecept. Dat is het praktische gedeelte. In het theoretische deel zal ze uitleggen wat de goede gevolgen zijn van eten volgens de seizoenen. Als het (ook) maar lekker is…

Windturbines in het Pajottenland?

Gisteren had ik, als bestuurder van Ecopower, een gesprek met de burgemeester, de milieuambtenaar en de stedenbouwkundige ambtenaar van een gemeente in de Vlaamse rand rond Brussel. Ze willen proberen om de komende jaren een windpark te realiseren in hun gemeente. Het structuurplan zal pas eind 2008 klaar zijn, dan pas kan een RUP er voor zorgen dat er een aantal windturbines kunnen komen in bv. landbouwgebied. Nu komen eigenlijk alleen industrieterreinen en zones van openbaar nut in aanmerking. En die staan meestal al helemaal vol…

Toch willen we vanuit Ecopower dit project voluit steunen omdat het gemeentebestuur er zo positief tegenover staat.