Categorie archief: Uncategorized

REScoop.eu organises conference at the COP21 in Paris

Banner Conference - Energy Democracy

Energietransitie naar energiedemocratie

Energietransitie naar energiedemocratiekaft

Na de Engelstalige versie, is nu ook de Nederlandstalige versie verschenen. Je kunt ze bestellen bij Oikos.

Welkom op de molenfeesten in Rotselaar!

De Molen van Rotselaar, voorjaar 2009

De Molen van Rotselaar, voorjaar 2009

Molenfeesten Rotselaar op 22 en 23 augustus 2009: een nieuw perspectief

Welkom op de Molen van Rotselaar, Molenstraat 2 in Rotselaar

Bezoek het woonproject in een beschermd complex en de waterkrachtcentrale op de Dijle.

Je kan hier zitten voor een babbel, of eten en drinken,

een rondleiding meemaken en nog veel meer. Er is een tent voor beschutting bij zon of regen.

Animatie vanaf 14.00u op zaterdag en zondag

* Volksspelen, schminken en verhalen * Eendjes vissen * Boottochtjes op de Dijle

* Tochtjes met de huifkar * Brood uit de houtoven, met (warme!) bakker Gilbert

* Rondleidingen in de molen: de oude industriële machines laten weer zien wat ze kunnen.

* Uitleg over hernieuwbare energie

* De winkel van de Molentuin is open: koop je biogroenten

Zondag muzikale broodjesbrunch om 11 u

Vers sap, broodjes en koeken uit de oven.

Hiervoor moet je inschrijven. 8 euro voor volwassenen, 5 euro voor kinderen.

Lekkers vanaf 14.00u

* Warme pastaschotels, ook voor vegetariërs * Pannenkoeken * IJsjes aan de kar

* Zaterdag laat: pizza’s uit de houtoven. Vuurkorven op het erf en misschien dansen in de tent?

Info over het feest en inschrijvingen broodjesbrunch

016 44 84 35 – 016 44 69 79 – 0486 39 22 12 – molenvanrotselaar@telenet.be

Even als God in Frankrijk

Zaterdag zijn we teruggekomen van een vakantie van 2 weken in het zuidwesten van Frankrijk.

IMG_0309

werfverslag over vogeltjes…

Tijdens de laatste werfvergadering over de restauratie van de Molen van Schoonhoven hebben we, de architect, de aannemer en ikzelf , het over vogeltjes gehad.

De Molen van Schoonhoven heeft meer dan 30 jaar staan te vervallen en was daardoor een interessante broedplek geworden voor allerlei vogels.

Als zo’n gebouw dan gerestaureerd wordt, betekent dit meestal het einde voor de vogelnesten, links en rechts in spleten en holen in de muren. Toch slaagde een winterkoninkje, en onze aannemer en zijn medewerkers, er in om een nest van 5 groot te brengen in de asput van de watermolen. Ondanks het uitbreken van het oude rad, het metsen, timmeren, lassen, … Maar deze broedplek zal door het draaiende waterwiel in de toekomst niet meer toegankelijk blijven.

Daarom bespraken we op de laatste werfvergadering de mogelijkheid om daar wat aan te doen.

Watermolens zijn het ideale biotoop voor de grote gele kwikstaart, die ook rond de Molen van Schoonhoven werd waargenomen. We hebben daarom beslist om een diepe opening te maken na het waterwiel om deze molenvogel alle kansen te geven in zijn omgeving.

Op de website van onze molenvrienden van de Van Hauwermeirsmolen kan je het volgende lezen over dit mooie vogeltje: http://www.vanhauwermeirsmolen.be.

De grote gele kwikstaart

Deze typische beekvogel is een liefhebber van snelstromende wateren met een rijk insectenleven.
De vogels komen meestal in de loop van maart in hun broedgebieden aan. Doordat het insectenleven in stromende beken al vroeg in het jaar op gang komt, zijn Grote Gele Kwikstaarten vroege broeders. Afhankelijk van het weer worden de eerste eieren reeds eind maart gelegd. Vanaf eind april vliegen de jongen van het eerste broedsel uit, waarbij ze nog een leuk kort staartje hebben. De ouders wachten niet lang om aan een tweede legsel te beginnen. De Kwikstaarten vinden altijd wel ergens een geschikte broedplaats, in muurgaten, onder dakpannen of langs de beekoevers tussen boomwortels of in klimopbegroeiing, waar het komvormige nest met de 4 tot 6 eieren wordt gebouwd.

Alhoewel uiteraard ook wel op andere plaatsen wordt genesteld (onder oude stenen bruggen, aan riviersassen, langs natuurlijke beekoevers enz.), vertoont de Grote Gele Kwikstaart een opvallende voorkeur om in de onmiddellijke nabijheid van een watermolen te broeden. Watermolens zorgen immers met hun bijhorende verval voor heel wat beweging, zuurstof en leven in het water.
Tijdens een drie-jarige inventarisatie bij 43 watermolens in de driehoek Dendermonde-Merelbeke-Ninove, werden bij niet minder dan 31 molens al dan niet met zekerheid broedende Grote Gele Kwikstaarten aangetroffen. De staat van de watermolen, vervallen of perfect gerestaureerd, speelt daarbij geen enkele rol. Het is vooral de aanwezige stroming die hen aantrekt. Liefst heeft de Grote Gele een slikkige oever en een steenachtige beekbedding, waar hij dan van het ene takje op de andere steen huppelt of soms met een grappige, fladderende sprong in de vlucht boven het water allerhande typische beekinsecten probeert te pakken te krijgen. ’s Winters trekt de Grote Gele Kwik naar Engeland, Frankrijk of het Iberisch schiereiland, doch een deel van de populatie blijft in ons land, vooral in Oost- en West-Vlaanderen. Men kan ze dan in de omgeving van hun broedgebieden aantreffen of zelfs regelmatig in de steden, waarbij ze dan te zien zijn aan fonteintjes, vijvers of plasjes op daken. Tijdens strenge winters komen ze ook voor langs niet bevroren water, zoals riolen en drup van mesthopen.
De toekomst van de Grote Gele Kwikstaart ziet er in onze streek behoorlijk positief uit.(Geert Meganck http://www.overmeersevogels.be)

^ naar boven ^

Nieuws over de Grote Gele Kwikstaart

Ook in 2009 broedt de grote gele kwikstaart aan Van Hauwermeirsmolen. Jaar na jaar verkennen de vogels de gaten in de muur van het stampkot om er een geschikt nest te maken. Dit koppeltje moet niet echt bekend zijn met de omgeving. Voor het eerst wordt een goed verborgen nest gemaakt in een holte van de schanskorven aan de olieslagerij. De jongen vliegen uit begin mei. Begin juni wordt toch een tweede legsel uitgebroed in een vertrouwd nest in het stampkot. Door het venster in de watermolen valt de opvoeding van het klein grut goed gade te slaan. De 4 jongen vliegen overal rond. Eéntje blijft wantrouwig afwachten tot de molenaarskatje geeuwend vertrokken is.

Om de verstoring toch zoveel mogelijk te vermijden, is het raam van de watermolen op de steenvloer afgedekt met een groot wit papier. Eric Roels maakte een boeiend filmpje van het hele gebeuren. Je kunt de grote gele kwikstaart dus life aan het werk zien op http://nl.youtube.com/watch?v=gF5JeMQfoqg&feature=related

Electrabel smoort groei groene stroomproductie

Volgens FEBELIEC, de federatie van grote stroomverbruikers, zuigt Electrabel door de bijstook van biomassa in (onefficiente, al lang afgeschreven) steenkoolcentrales het merendeel van de groene stroomcertificaten naar zich toe.  Een efficient systeem van ondersteuning van de groei van groene stroom zou niet alleen 30% goedkoper zijn, maar ook 50 % meer groene stroom opleveren.

De federatie vraagt dan ook aan de nieuw te vormen gewestregeringen om het stimuleringsbeleid voor hernieuwbare energie om te gooien. De steun zou best variëren per gebruikte technologie. Dit zou betekenen dat de goedkope meestook van biomassa niet meer overgesubsidieerd zou worden.

Zo hoor je het eens van een ander…

De teerlingen zijn geworpen, de kaarten gedeeld…

De kiezer heeft gesproken en het is nu aan de politici om proberen het signaal van de kiezer te begrijpen. Voor Groen! was het resultaat niet goed: een klein procent achteruit, maar door een goed resultaat in Brussel een zetel winst in het Vlaamse parlement. In Wallonië daarentegen wint Ecolo goed 10%. Woensdagavond evalueren we in Vlaams-Brabant de verkiezingsuitslag, maar hier alvast mijn eerste indrukken.

Uit onderzoek blijkt dat 35% van de kiezers zich wel eens voor Groen! ziet kiezen. Uit de resultaten voor het Vlaamse Parlement blijkt dat we daarvan gisteren  maar 1/5 weten aan te trekken. Voor het Europese Parlement is het wat beter.

Kijken we naar de uitsplitsing per provincie, dan zien we dat Vlaams-Brabant binnen Groen! het beste scoort én boekt daarbij ook het minste achteruitgang voor het Vlaamse Parlement. Het effect van de oproep van Ecolo om in de Vlaamse rand voor Groen! te stemmen?

Europees is Vlaams-Brabant ook de beste provincie voor Groen! met meer dan 10% van de stemmen en lichte vooruitgang. Er is ook een opmerkelijk verschil met de andere provincies. Een effect van Ecolo-stemmen kan er hier niet zijn want voor Europa kon men in BHV wel voor Ecolo stemmen.

Kijken we meer in detail dan zien we dat we in het kanton Haacht voor Europa bijna 2% meer stemmen krijgen dan voor het Vlaamse Parlement en in het kanton Leuven zowaar 4,4%. Hebben groen-rode kiezers voor het Vlaamse Parlement voor Frank VDB gestemd en voor Europa voor Bart Staes?

Bij deze verkiezingen zien we dat in Vlaams-Brabant het kiespotentieel van Groen! dus inderdaad 10% kan overstijgen, maar dat dit er niet altijd uitkomt.

Bij gebrek aan gekende gezichten? Ankerpunten? Misschien moeten we daaraan werken.

Persoonlijk haalde in als 5e opvolger op de Europese lijst 5781 voorkeurstemmen. Een behoorlijk resultaat, rekening houdend met het feit dat in de nationale folders van Groen! de kandidaten niet geduid werden. Het was dus mogelijk dat mensen die mij kennen via molenzorg of Ecopower over mijn kandidatuur heen gelezen hebben.
Ik dank alvast alle mensen die mij een voorkeurstem gegeven hebben!

!
Groen! Vlaams parlement Europees parlement
Vlaanderen 6,8 7,9
Limburg 4,4 5,1
W-Vlaanderen 5,9 6,8
Antwerpen 7,1 8,9
O-Vlaanderen 7,4 8,1
Vl-Brabant 7,7 10,3
Brussel 13,5 3,6
Groen! Vl-Brabant
kanton Haacht 7,6 9,5
kanton Leuven 10,8 15,2

Kleintjes worden meestal groter

Jean-Luc Dehaene roept de kiezer op om niet voor kleine partijen te stemmen… Het feit dat die kiezer dat deed, heeft allicht niets met het doen en laten te maken van de grote partijen, en zeker de CD&V niet.

Man, man, je moet maar durven. Jezelf zo boven de kiezer verheffen.

Ik heb in de 30 jaar dat ik politiek volg de CVP/CD&V zien afkalven van goed 40% tot ongeveer de helft: 20%. Nog 1 op 5 stemt voor de christen-democraten. 4 op 5 niet. Echt groot is dat nu ook weer niet…en in de ogen van Jean-Luc ongetwijfeld onrechtvaardig.

Jean-Luc gooit dan ook al zijn gewicht in de weegschaal. Ook op zijn affiches. Daar meet zoon Tom de buikomtrek van pa…

Alleszins in kleine Tom heeft Jean-Luc dan toch geloofd en hem groot laten worden. Al zal dat vooral het werk van zijn vrouw geweest zijn, denk ik.

Bouwen aan een groene economie


ACW’ers kiezen best ook politiek voor groen

Enkele weken geleden is er tussen partijen van de Vlaamse meerderheid overlegd over de aanpassing van de waarde van de Groene Stroom Certificaten, ondertussen is dat gestemd in het Vlaamse parlement.

Interessant om weten is dat naast de CD&V, SP.a en VLD er ook één oppositiepartij mee aan tafel zat om dit te bespreken.

Interessant om weten voor ACW’ers is dat dit niet Groen!, NVA, SLP of VB was, maar LDD…

Vernomen in de wandelgangen…