Categorie archief: Groen!

verkiezing provinciale voorzitter Groen! Vlaams Brabant

Groen!Sociaal Rotselaar

draagt Johan Hamels voor als provinciaal voorzitter

 

Groen!Sociaal Rotselaar draagt Johan Hamels voor als provinciaal voorzitter en ondersteunt dus hierbij zijn kandidatuur.

 

Tijdens de voorbije verkiezingscampagnes kon onze groep kennis maken met Johan. Wat we hebben gezien en ervaren, maakt dat we er van overtuigd zijn dat hij die taak goed zou opnemen. Sommigen van onze groep hebben hem nog meegemaakt toen er hier coalitiebesprekingen waren, ook toen kon de groep op zijn politiek advies rekenen.

 

Johan kan mensen motiveren. Tijdens de campagne heeft hij vaak – met veel humor en met veel engagement – mensen over de streep getrokken om nog net iets meer te doen. “Niet te schatten”, hebben we vaak onder elkaar gezegd.

 

Een deel van die motivatiekracht kwam van de positieve feedback die we kregen bij wat we lokaal organiseerden: onze publicaties, of als we een actie deden, of meededen… Dan volgde er opbouwende kritiek, en telkens ook: gewoon een bedankje.

 

Het was trouwens ook altijd duidelijk en goed afgesproken wat er verwacht werd van een vrijwillig engagement. Niet iedereen springt handig om met een weblog, sommige mensen schrijven niet graag teksten en zijn beter in iets anders – we werden op een heel diverse manier aangesproken…

 

En vooral: Johan ging er zelf ook helemaal voor, vanuit een eigen engagement. Zo is het prettig om te werken, om samen te werken.

 

Johan is volgens ons in staat om een dynamiek tot stand te brengen in de provincie, om mensen, groepen, mandatarissen samen te laten werken in en voor dat globale project dat we met zijn allen delen.

 

Simonne Vandewaerde en Elke Valgaeren

Gemeenteraadsleden Groen!Sociaal Rotselaar

Dirk Vansintjan, gewezen gemeenteraadslid Agalev/Groen! Rotselaar

 

 

België… barst?

Ik heb nooit de Brabançonne geleerd. Niet op school, niet thuis. Ik kom niet verder dan: ‘Tararasjoem, onzen ezel kan ni s….’. Ik denk dat ik zoals de meeste inwoners van dit land niet echt verbonden ben met het land België. Wellicht hebben we in het verleden te veel vreemde heersers over de vloer gehad. Als gevolg hebben we een groot wantrouwen tegen elke ‘overheid’.

Op één of andere manier heb ik wel de Marseillaise geleerd. Het strijdlied van mijn geboortedorp Huizingen heeft trouwens dezelfde melodie, met de volgende tekst: ‘Op kassaa zen wale gebaure, en wemme van nemand giene schrik, …

Huizingen ligt tussen Brussel en ‘de Walen’, tussen hen en ons ligt het Hallerbos. Met de Walen was er nagenoeg geen contact: wij gingen er nooit heen, zij kwamen niet naar ons. Alleen het kaatsspel (of bal pelote) is een volkssport die over de taalgrens heen beoefend wordt. Al scholden ze ons dan vaak uit voor ‘Sale Flamand’.

De franstalige Brusselaars bouwden onze groene zones vol met dikke villa’s en vertikten het van Nederlands te leren en spreken. Ik vraag mij nog altijd af wie hen al die gronden verkocht heeft en wie er voor zorgde dat dit allemaal bouwgrond was.

Enfin, ik heb nog betoogd tegen de faciliteiten en ik ben, als groene, voor de splitsing van BHV. En eigenlijk hecht ik niet aan België. Het is een constructie die ons is overkomen. Het onafhankelijke België is onze voorouders in 1830 vooral aangepraat door de Kerk en de franstalige bourgeoisie.

Als de franstaligen nu bij de regeringsvorming het been stijf houden en ‘non’ blijven zeggen op de voorstellen tot staatshervorming, dan mag voor mijn part het scenario Tjechië/Slovakije op tafel komen.

PS. De Vlaamse Leeuw heb ik ook nooit geleerd en ik kom niet verder dan de eerste strofe en het refrein. In Ierland werden we in september 1977 ooit gevraagd om bij de sluiting van een pub ons volkslied te zingen… na enig overleg zongen we: ‘Ik wil deze nacht in de straten verdwalen…’ van Wannes Vandevelde.

Pizza-namiddag Rotselaar

Zondag 24 juni kun je terecht op de Molen van Rotselaar vanaf 12u tot 19u30 voor een lekkere pizza uit de houtoven van het bakhuis.

Graag even een seintje als je komt:

dirk.vansintjan@ecopower.be of 0486 39 22 12

pizza

Bedankt kiezer!

6454 mensen gaven mij hun voorkeurstem.

Hartelijk bedankt, het hielp Groen! naar het federale parlement.
Samen met Ecolo vormt Groen! daar nu een stevige fractie van 12.
Ik concentreer me nu weer volop op de uitbouw van hernieuwbare energie in Vlaanderen en wie weet Brussel en Wallonië…

Dirk Vansintjan

Aan de bezoekers van mijn weblog

Beste bezoeker van mijn weblog,
aan de vooravond van de verkiezingen wil ik jullie bedanken voor het bezoeken van mijn weblog.
Jullie waren met meer dan 2600, vandaag alleen al 200. Ik heb er geen flauw benul van of dat veel of weinig is. Maar ik vind het fijn zoveel mensen virtueel ontmoet te hebben.
Persoonlijk contact is natuurlijk nog altijd beter. Misschien zien we mekaar wel tijdens de Molenfeesten in Rotselaar op 18 en 19 augustus?
Ik hoop dat jullie morgen een stem uitbrengen die rekening houdt met de natuur en alle wezens op aarde nu, maar ook na ons: een ecologische stem voor Groen!.

Tot binnenkort,

Dirk Vansintjan
13e plaats Senaatslijst Groen
maar vooral:
bestuurder Ecopower cvba
bestuurder Organisatie Duurzame Energie Vlaanderen vzw

Klimaatavond in Huldenberg

We zijn net terug van de klimaatavond in Huldenberg. We, ja, Relinde en ik. Vanmorgen werd duidelijk dat Peter Tom Jones niet zou komen. Hij is namelijk net vader geworden van een dochtertje, Marian.

Relinde heeft een deel van de avond dan op zich genomen, niet met de presentatie van Peter Tom, maar met de klimaatpresentatie van Greenpeace: minder wetenschappelijk als PTJ het zou aanpakken. Relinde is dan ook geen klimaatwetenschapper. Ik vond dat ze het zeer goed heeft gebracht.

Ik speelde meer een thuismatch met het verhaal van Ecopower.

Enkele mensen met moeilijke vragen in de zaal, maar dat kruidde de avond.

Peter Lombaert rondde de avond af met zijn verhaal over waarom hij zich nu engageert voor Groen!. Goed, kort en krachtig. Geïllustreerd door het filmpje over de energieaudit bij hem en zijn Oostvlaamse collega-lijsttrekker: http://www.youtube.com/watch?v=CVGANsRABPo

Achteraf enkele goede persoonlijke gesprekken tussen pot en pint.

Geslaagde avond. Ugo doet dat goed met zijn ploeg in Huldenberg. Ze haalden dan ook meer dan 17 % van de kiezers op 10 oktober vorig jaar.

Red de ijsbeer

Bekijk het campagnefilmpje op youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=U2YSViGgEMA&eurl=http%3A%2F%2Fred%2Dde%2Dijsbeer%2Eblogspot%2Ecom%2F

Op de foto

dirkvsj-ingridpweb.jpg

Deze foto heeft Jef Geybels genomen. Jef is een vliegende kracht. Hij werkt met jongeren die het vaak moeilijk hebben met zichzelf en met hun omgeving. Hij is ook actief in onze lokale groep, Groen!Sociaal en was een erg actief OCMW-raadslid. Hoe dan ook: hij heeft nog tijd gevonden om foto’s te maken voor de campagne (fotografie is dan ook zijn hobby). Ingrid Pauwels (17e plaats op de Senaatslijst) staat er bij. Ingrid ken ik al lang. Vanuit de milieubeweging en via diverse andere contacten. Je ziet haar op dit beeld echt zoals ze is: ontspannen, aandachtig voor anderen (deze keer de fotograaf) en vooral ook: groot!!!

Ingrid werkt bij Ecolife. Ga eens kijken op www.ecolife.be .

aprilse grillen?

Gisterenavond heb ik zoals elke maandagavond volleybal gespeeld in de sporthal van de gemeente Rotselaar. Het was er warm, te warm. Ook dit overheidsgebouw is energetisch een ramp: koud in de winter, bloedheet in de zomer. Nu we nog maar 2 seizoenen hebben, moet daar dringend wat aan gebeuren. Op de volgende gemeenteraad stellen onze 2 verkozenen, Elke Valgaeren en Simonne Vandewaerde, daarom enkele amendementen voor op de begrotingswijziging. Groen!Sociaal (zoals we in Rotselaar heten) stelt voor om stelselmatig de gemeentelijke gebouwen te voorzien van zonneboilers en PV-panelen. Want een gemeente moet het goede voorbeeld geven. Spijtig genoeg zag de meerderheid van CD&V en NVA ook bij de renovatie van de Mena en het gemeentehuis niet in dat een gebouw goed geïsoleerd moet worden en dat men heel wat kan doen met zonwerend glas en zonneënergie. Ze zien dit wellicht pas binnen 20 jaar in. Zij zitten nog in het stadium van het plaatsen van airco met alle gevolgen vandien voor ons energiefactuur.

Groen!Sociaal richt op 3 mei in Rotselaar een klimaatavond in: 20 u in herberg ’t HUIS in Rotselaar.