Categorie archief: Groen!

20 jaar verloren, tienduizenden jobs kwijt

De groene economie zorgt voor toekomstgerichte jobs. Daar lijkt nu stilaan iedereen van overtuigd. Groen! benadrukt dat nog eens voluit in de ‘Green New Deal’ waar zij samen met de zusterpartijen in de European Green Party voor gaan bij de komende verkiezingen.

Ik timmer al sinds 1985 een beetje mee aan die groene economie, onder andere als mede-oprichter en bestuurder van de groene stroomcoöperatie Ecopower. De  politici in België die vandaag de mond vol hebben van de groene economie hebben het – op zijn zachtst gezegd- de sector van de groene energie niet altijd makkelijk gemaakt. Ze kunnen misschien wel vertrouwen op een kort geheugen van de kiezer, maar de waarheid heeft ook zijn rechten. En na bijna 25 jaar knokken voor een beter investeringsklimaat voor de hernieuwbare energie mag ik toch wel even evalueren?

De enige partij die altijd consequent en onvoorwaardelijk onze sector heeft gesteund is de groene partij.

De andere partijen hebben eigenlijk 20 jaar nodig gehad om in te zien dat ze toen beter de voorstellen van Groen! hadden goedgekeurd. Want dat ze dit toen niet deden had en heeft nog altijd nefaste gevolgen voor onze economie en tewerkstelling. Dat geven ze nu nog steeds niet toe.

Ik moet denken aan het bezoek van de volledige personeelsploeg van Ecopower aan de fabrieksterreinen van onze windturbinefabrikant Enercon enkele jaren terug. Zo indrukwekkend dat toen onze zustercoöperatie Beauvent (West-Vlaanderen) even later ook ging, we een aantal journalisten meevroegen. De eigenaar van Enercon begon 25 jaar geleden in zijn schuurtje te sleutelen aan zijn eerste windturbine: nu werken er meer dan … 7000 mensen rechtstreeks voor hem en een veelvoud daarvan voor toeleveranciers, oa. bij Pauwels Trafo hier bij ons in Vlaanderen.

productiehall enercon

productiehall Enercon, Aurich, Duitsland

25 jaar geleden stond er in Vlaanderen op dat zelfde moment al een heuse fabriek met de beste windturbines van de hele wereld: HMZ in Sint Truiden, niet alleen de beste, maar ook de meest vooruitstrevende. De VUB stond vooraan in het onderzoek op wereldvlak (zie link onderaan dit artikel).

MAAR de politici van toen hadden geen toekomstvisie. Ze creëerden geen thuismarkt voor die windturbines. Buiten het windpark in Zeebrugge was er geen kader om windturbines te plaatsen in België, in Vlaanderen. Als Volkswagen geen enkele auto verkoopt in Duitsland, verkopen ze er ook geen enkele in Frankrijk. De jonge  minister van Begroting en Wetenschappelijk onderzoek, Guy Verhofstadt verschoof zelfs onderzoeksgeld van hernieuwbare energie naar kernenergie. Zijn handje in de grote pol van Electrabel.

België had alle kaarten in handen, maar miste de boot internationaal door een gebrek aan visie. HMZ hevelde zijn windturbine-afdeling over naar Windmaster (NL), later werd het als Turbowinds opnieuw Belgisch, maar het momentum was voorbij, voorgoed… Turbowinds is nu op sterven na dood. Doodjammer…

In Denemarken is de windturbinebouw de op één na grootste industriële sector die tienduizenden jobs vertegenwoordigt. In Duitsland nog veel meer.

Wij hadden alle troeven in handen om de ten dode opgeschreven autoassemblage te vervangen door toekomstgerichte productie van windturbines en toebehoren, maar VLD’ers, CD&V’ers en SP.a-ers gaven dit bij gebrek aan toekomstvisie uit handen. Domweg.

Ook vandaag missen onze universiteiten aansluiting bij het onderzoek naar hernieuwbare energie over heel de wereld. Mijn eigen universiteit, de KULeuven levert nog steeds ingenieurs en architecten af die blindelings kernenergie als DE oplossing zien voor ons energieprobleem. Als je naar de gebouwen van de KULeuven kijkt zie je overal enkel glas, koudebruggen, … zelfs bij nieuwbouw.

Het verschil tussen ecologisten en andere politieke overtuigingen is dat Groen!en niet alleen werken voor zichzelf en de huidige generatie, maar voor alles en iedereen op deze aarde, nu en in de toekomst: intergenerationeel en bij uitstek met visie!

Een fundamenteel verschil.

Neem 20 jaar voorsprong, stem Groen!

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=QB288TGK

Franse greep op Belgische energiesector

Gisteren dreef het nieuws boven dat EDF en Centrica onderhandelen over een ruilparticipatie waarbij het er voor ons in België op neer komt dat 51% van SPE/Luminus (de 2 grootste producent en leverancier in België) in handen zou komen van EDF, de Franse staatsmonopolist.

Vanmorgen reageert Minister Crevits daar op  dat we ‘waakzaam’ moeten blijven.

We hebben een iets forsere houding nodig dan ‘waakzaamheid’ of ‘gouden aandelen’. Als de operatie dan doorgegaan is, blijkt achteraf toch dat de overheden aan het kortste eind trokken of zich lieten rollen.

Waaraan denk ik om het monopolie van Electrabel en ook SPE te doorbreken?

– een investeringsverbod in nieuwe productie voor hen zolang zij samen meer dan 60% van de productiecapaciteit in handen hebben.

– een ferme houding van de lokale, provinciale en vlaamse overheden zodat de nieuwe decentrale productie (wind, WKK, zon,…) bij nieuwe spelers en bij voorkeur bij coöperatieve spelers terecht komt zodat je als  gewone burger echt greep krijgt op ‘jouw’ energie.

Onze politici zitten  in de intercommunales en allerlei financieringsvehikels blijkbaar als domme, onwetende konijnen naar de lichtbak van Electrabel en SPE/Luminus te kijken. Het moet nu wel duidelijk zijn dat de banden tussen de gemeentebesturen en Electrabel, maar ook SPE/Luminus best doorgeknipt worden en dat zij zich uitsluitend toeleggen op het beheer van 100% publieke distributienetten. Het aandeel van Electrabel in de gemengde intercommunales zou bv. vervangen kunnen worden door een participatie van elke verbruiker. Zo worden die distributienetintercommunales echte distributiecoöperaties.

Fantasie? Onrealistisch? In de USA wordt het merendeel van het grondgebied voorzien van energie door coöperatieve distributie- en productiecoöperaties.

Zie: https://touchstoneenergy.cooperative.com/public/index.html

Terug van weggeweest

mijn website adres is door een Oostenrijks firma ingepikt en wil het me verkopen voor veel geld. Geen probleem:

het nieuwe adres is dus : http://www.vansintjandirk.be

Ik ben dus terug online en kandidaat voor Groen! op de Europese lijst.

Rotselaar of klein Geel?

De bijnaam van Rotselaar is ‘klein Geel’. Ik wil eigenlijk niet weten waarom. Ik vrees dat het gaat over een niet al te geslaagde vergelijking tussen de mensen van Rotselaar en de mensen die verpleegd worden bij gezinnen in Geel.

Hoewel! Ik begin stilaan te denken dat de vergelijking niet zo flatterend is voor de mensen van Geel.

Er blijkt immers vanalles aan de hand te zijn in de hoofden van onze bestuurders van CD&V/NVA…

Zij vinden dat de milieubeweging in de GECORO (Gemeentelijk commissie voor Ruimtelijke Ordening) het best vertegenwoordigd wordt door… de JAGERSVERENIGING.

Tot voor kort was deze vertegenwoordiger Natuurpunt, de grootste milieuvereniging van Vlaanderen, die ook in Rotselaar natuurgebieden beheert.

Dit maakt voor mij ook meteen duidelijk waarom Claes, Vandenberghe en co het festivalterrein van Rock Werchter van hun idool Schuermans zo’n prachtig park vinden.

Ik zie daar enkel gras en canadabomen: identiek met het schietterrein van de jagers.

CD&V/NVA Rotselaar kraakt MENA

Zondag 20 januari 2008 organiseerde CD&V/NVA van Rotselaar haar nieuwjaarsreceptie in de pas gerenoveerde MENA-brouwerij. Prachtige locatie voor zo’n gebeuren.

Toch roept dit enkele vragen op.

– Het gemeentelijke reglement dat de verhuring van de lokalen in de MENA regelt, werd pas een dag na deze nieuwjaarsreceptie gestemd door de gemeenteraad…

– Gaat CD&V/NVA huur betalen voor deze activiteit? Op welke basis?

– Was het wel de moeite om enkele dagen voordien een extra, dringende vergadering van het beheersorgaan van de bibliotheek samen te roepen met eigenlijk als enige punt de formulering van een noodzakelijk advies over het hoger genoemde reglement als de gemeenteraad toch een dag na die receptie doorging?

– Was het nodig de onbezoldigde vrijwilligers (leden van de bestuursorgaan) hiervoor op te trommelen als men toch in de hele procedure te laat was. Te laat met het bijeenroepen van het beheersorgaan, te laat om het advies van het beheersorgaan bij de voorbereidende stukken te steken voor de gemeenteraad, te laat voor de nieuwjaarsreceptie, … Zo laat dat men dit advies zelfs niet ondertekend bij de stukken van de gemeenteraad stak…

Was het nodig om lichten aan te steken in de ruimten die men niet gebruikte:

– in de bibliotheek: kelder, gelijkvloerse verdieping en eerste verdieping, de brouwzaal op de eerste verdieping

– op het dakterras?

Het lijkt er eigenlijk op dat er met kunst en vliegwerk werd voor gezorgd dat CD&V/NVA als eerste een activiteit kon organiseren in de MENA. Daarvoor heeft men het zelfs over om vrijwilligers zinloos te laten opdraven en in de gemeenteraad gemeenteraadsleden die hier vragen bij stellen onheus te behandelen.

Helemaal erover is dat men dit onder de mat wil schuiven door in de gemeenteraad bij monde van burgemeester Dirk Claes te zeggen dat Groen!Sociaal ook niet alles volgens de regels doet. Bij de laatste kermis zouden wij geen aanvraag gedaan hebben om een standje (over energiebesparing) op te zetten. Wel hierover kunnen wij formeel zijn: wij hebben wel een aanvraag gedaan! Door zijn tussenkomst gaf Dirk Claes eigenlijk toe dat zij alleszins -andermaal- de regels van het spel niet gevolgd hebben.

Liegen en bedriegen wordt stilaan hun keurmerk.

mena

nieuwjaarsreceptie2

Gemeente Rotselaar begaat andermaal bouwovertredingen

Ondanks regularisatieaanvraag

De afgelopen weken kon elke burger het bouwdossier van de Mena gaan inzien in het kader van een openbaar onderzoek. Eventuele bezwaren worden dan door het schepencollege gewogen en uiteindelijk maakt het schepencollege haar advies over aan Stedenbouw in Leuven: het bleek enkel te gaan over de regularisering van de buitenaanleg, een wijziging van een traphal en de schutting rond de airco’s op het dak.
Bouwovertredingen waar men het niet over heeft
Er blijven echter 3 bouwovertredingen waar men het niet over heeft:

– er is geen regenwaterput zoals het voor iedereen die bouwt verplicht is

            – er is geen septische put zoals de bouwvergunning nochtans oplegt

– men heeft de vuilwaterafvoer én de regenwaterafvoer gemengd op de riolering aangesloten.

De ondergrond is immers vervuild met koolwaterstoffen (minerale olie/mazout/…), zo bleek bij het grondonderzoek bij het afsluiten van de erfpachtovereenkomst. Indien men grondverzet zou doen, moest de ondergrond gesaneerd worden. Dus bleef het putje dicht.

Groen!Sociaal vindt het getuigen van slecht bestuur dat het Schepencollege zelf niet doet wat het aan zijn burgers oplegt.

Groen!Sociaal blijft trouwens met nog een grote vraag zitten: heeft het Schepencollege de omwonenden al verwittigd dat er mogelijk iets loos is met het grondwater?

Adviseren over eigen bouwovertredingen

De verbouwing van de Mena is door de gemeente toevertrouwd aan Dexia. Zo komt het dat het schepencollege straks moet oordelen/adviseren over bouwovertredingen die in naam door Dexia gebeurd zijn, maar eigenlijk door het schepencollege zelf begaan werden. Dat klopt naar ons gevoel niet.

Wegmoffelen van hoge airco’s

Door het feit dat het gebouw niet degelijk geïsoleerd werd en dat het bestaande gewone dubbel glas niet werd vervangen werd door zonwerend, superisolerend dubbel glas, was men verplicht om een flink uit de kluiten gewassen airco op het dak te plaatsen. De schutting van 1m20 hoog op het oorspronkelijke plan van de bouwvergunning volstond niet en men plaatste zonder nieuwe bouwaanvraag dan maar een hogere schutting… Dat moest nu geregulariseerd worden. Een stommiteit wordt weggemoffeld.

Wijziging buitenaanleg en traphal

De buitenaanleg werd ook anders aangelegd dan voorzien in de bouwvergunning: de blauwe steen ging er uit en werd vervangen door asfalt, de richting van de parkeerplaatsen werd veranderd. Ook dit wil men nu laten regulariseren.

Groen!Sociaal vindt dat het College van Burgemeester en Schepenen in dit dossier grondig in de fout blijft gaan en zal het dossier op de voet blijven volgen.

 

Simonne Vandewaerde, 0478 58 70 41
gemeenteraadslid Groen!Sociaal Rotselaar

Dirk Vansintjan, 0486 39 22 12

27/11/2007

 

 

Werner Mertens (voorzitter gemeenteraad) uit de bocht

 

Deze mail stuurde ik afgelopen maandag aan de secretaris en burgemeester van de gemeente Rotselaar:

Geachte heren,

Vanmorgen ben ik op het gemeentehuis geweest, samen met raadslid Simonne Vandewaerde, om 2 bouwdossiers in te kijken in het kader van een lopend openbaar onderzoek.

Op een bepaald moment komt de voorzitter van de gemeenteraad, dhr. Werner Mertens, langs. Hij bijt ons toe dat een gemeenteraadslid zich maar in welbepaalde omstandigheden mag laten bijstaan, bv. als ze blind is of zo. Ik heb hem hierop geantwoord dat ik een dossier inkeek dat in openbaar onderzoek was. Hij zei daarop dat ik dat al vaker gedaan had, ook als het geen openbaar onderzoek betreft. In dat laatste en enige geval hebben wij de bouwvergunning van de Mena ter inzage gevraagd aan de bevoegde ambtenaar en heeft niemand enige opmerking gemaakt. Ook bij Stedenbouw of Monumentenzorg kan elke burger dat dossier trouwens inkijken na een schriftelijke aanvraag.

Ik wil ten stelligste protesteren tegen de houding van dit gemeenteraadslid. Het getuigt van een bedenkelijk gebrek aan democratische instelling van een gemeenteraadslid dat nota bene voorzitter van de gemeenteraad is. Met welk recht maakt hij mij in het openbaar deze opmerkingen? Hoe zit het met zijn interpretatie van het inzagerecht van burgers?

Ik verwacht niet min of niet meer dan zijn verontschuldigingen.

Hoogachtend,

Dirk Vansintjan

Burger van de gemeente Rotselaar

19/11/07

Democratie is een werkwoord.

Oost, west, …Limburg best

Vanmorgen kwam Steve Stevaert nog eens verfrissend uit de hoek.

Hij wil de samenwerking tussen beide Limburgen versterken, er een Europese provincie van maken. En niet meer spreken van Belgisch en Nederlands Limburg, maar van Oost en West-Limburg.

Persoonlijk denk ik dat we er in België niet meer uitkomen omdat in onze federatie er maar 2 echte spelers zijn: de nederlandstaligen in Vlaanderen enerzijds en de franstaligen in Brussel en Wallonië anderzijds.

Misschien biedt de uitbouw van de Benelux een oplossing?  We delen immers zowel met Nederland als de Waalse gewesten een groot stuk gemeenschappelijke geschiedenis.

Dirk

Klimaatwijken Rotselaar

Met een aantal mensen van Groen!Sociaal Rotselaar vormen we een klimaatwijk. We gaan de komende maanden proberen ons energieverbruik te reduceren.

Fietsen in Tienen

Zondag ben ik op uitnodiging van GroenWandelen Tienen mee gaan fietsen langs de Getevallei. Beter gezegd: de vallei van de Grote Gete, want er is nog een Kleine Gete die door Eliksem en Zoutleeuw loopt.  Ik was er bij gevraagd om wat uitleg te geven over molens op de Grote Gete en die waren er! De Gasthuismolen in Tienen zelf, de Bostmolen, de Kleine molen van Overlaar, de Grote Molen van Hoegaarden, de molen van Lumay (Wallonië), de molen van Hoxem en tot mijn grote verrassing: de molen van Oorbeek. Die laatste kende ik niet, hoewel er nog af en toe gemalen wordt, weliswaar niet met waterkracht. Mooie fietstocht, met enkele snedige hellingen.