Auteursarchief: dvsj

De teerlingen zijn geworpen, de kaarten gedeeld…

De kiezer heeft gesproken en het is nu aan de politici om proberen het signaal van de kiezer te begrijpen. Voor Groen! was het resultaat niet goed: een klein procent achteruit, maar door een goed resultaat in Brussel een zetel winst in het Vlaamse parlement. In Wallonië daarentegen wint Ecolo goed 10%. Woensdagavond evalueren we in Vlaams-Brabant de verkiezingsuitslag, maar hier alvast mijn eerste indrukken.

Uit onderzoek blijkt dat 35% van de kiezers zich wel eens voor Groen! ziet kiezen. Uit de resultaten voor het Vlaamse Parlement blijkt dat we daarvan gisteren  maar 1/5 weten aan te trekken. Voor het Europese Parlement is het wat beter.

Kijken we naar de uitsplitsing per provincie, dan zien we dat Vlaams-Brabant binnen Groen! het beste scoort én boekt daarbij ook het minste achteruitgang voor het Vlaamse Parlement. Het effect van de oproep van Ecolo om in de Vlaamse rand voor Groen! te stemmen?

Europees is Vlaams-Brabant ook de beste provincie voor Groen! met meer dan 10% van de stemmen en lichte vooruitgang. Er is ook een opmerkelijk verschil met de andere provincies. Een effect van Ecolo-stemmen kan er hier niet zijn want voor Europa kon men in BHV wel voor Ecolo stemmen.

Kijken we meer in detail dan zien we dat we in het kanton Haacht voor Europa bijna 2% meer stemmen krijgen dan voor het Vlaamse Parlement en in het kanton Leuven zowaar 4,4%. Hebben groen-rode kiezers voor het Vlaamse Parlement voor Frank VDB gestemd en voor Europa voor Bart Staes?

Bij deze verkiezingen zien we dat in Vlaams-Brabant het kiespotentieel van Groen! dus inderdaad 10% kan overstijgen, maar dat dit er niet altijd uitkomt.

Bij gebrek aan gekende gezichten? Ankerpunten? Misschien moeten we daaraan werken.

Persoonlijk haalde in als 5e opvolger op de Europese lijst 5781 voorkeurstemmen. Een behoorlijk resultaat, rekening houdend met het feit dat in de nationale folders van Groen! de kandidaten niet geduid werden. Het was dus mogelijk dat mensen die mij kennen via molenzorg of Ecopower over mijn kandidatuur heen gelezen hebben.
Ik dank alvast alle mensen die mij een voorkeurstem gegeven hebben!

!
Groen! Vlaams parlement Europees parlement
Vlaanderen 6,8 7,9
Limburg 4,4 5,1
W-Vlaanderen 5,9 6,8
Antwerpen 7,1 8,9
O-Vlaanderen 7,4 8,1
Vl-Brabant 7,7 10,3
Brussel 13,5 3,6
Groen! Vl-Brabant
kanton Haacht 7,6 9,5
kanton Leuven 10,8 15,2

Groene economie in de praktijk (2)

Anderhalve week geleden kreeg ik Hermes Sanctorum, lijsttrekker van Groen! in Vlaams-Brabant op werfbezoek in de Molen van Schoonhoven.

Volgend filmpje op Youtube is het resultaat:

Kleintjes worden meestal groter

Jean-Luc Dehaene roept de kiezer op om niet voor kleine partijen te stemmen… Het feit dat die kiezer dat deed, heeft allicht niets met het doen en laten te maken van de grote partijen, en zeker de CD&V niet.

Man, man, je moet maar durven. Jezelf zo boven de kiezer verheffen.

Ik heb in de 30 jaar dat ik politiek volg de CVP/CD&V zien afkalven van goed 40% tot ongeveer de helft: 20%. Nog 1 op 5 stemt voor de christen-democraten. 4 op 5 niet. Echt groot is dat nu ook weer niet…en in de ogen van Jean-Luc ongetwijfeld onrechtvaardig.

Jean-Luc gooit dan ook al zijn gewicht in de weegschaal. Ook op zijn affiches. Daar meet zoon Tom de buikomtrek van pa…

Alleszins in kleine Tom heeft Jean-Luc dan toch geloofd en hem groot laten worden. Al zal dat vooral het werk van zijn vrouw geweest zijn, denk ik.

Kernenergie ‘transitie-energie’?

Gisterenavond naar Mechelen afgezakt (ligt stroomafwaarts van Rotselaar op de Dijle) voor Euro-visie met Bart Staes, georganiseerd door Groen!Mechelen.

Bart Staes werd op de rooster gelegd door een aantal kritische buitenstaanders waaronder prof. Belmans van de KULeuven, tevens voorzitter van Elia, de beheerder van ons hoogspanningsnet.

Wat ik vooral onthouden heb, is dat prof. Belmans kernenergie  nu (midden 2009) enkel nog als een ‘transitie-energiebron’ beschouwt totdat we zonder kunnen in 2050.

De discussie tussen hem en Bart ging er dan eigenlijk nog enkel over of we in 2025 of 2050 kernenergievrij zullen zijn…

Kwestie van hard genoeg inzetten op de groene economie en hernieuwbare energie nu!

Groene economie in de praktijk

advertentie metro

Stroomonderbreking kan kiesgang verstoren!

Vandaag bij Ecopower een interessante brief toegestuurd gekregen van de overheidsinstelling die de kiesgang organiseert.

Ze vragen alle elektriciteitsproducenten, distributeurs en leveranciers om samen te werken en attent te blijven zodat de elektriciteitsvoorziening van de kieslokalen niet in gedrang zou komen. éen stemcomputer heeft 200 watt nodig, de rest van het stemlokaal al snel 600 watt daarbovenop.

Voelden wij ons bij Ecopower even belangrijk, zeg! De democratie ligt werkelijk in onze handen…

Hopelijk schijnt de zon, heeft het de nacht ervoor genoeg geregend, waait de wind, doen onze kerncentrales geen tjernobyleke, sluiten de Russen en de Nederlanders de gastoevoer niet af, …

kandidaat Europese verkiezingen

dit is de mail die ik nu verstuur aan contacten

Neem 20 jaar voorsprong, stem Groen!

Groen! pleit al van bij het ontstaan van Agalev voor betere isolatie van gebouwen. Zeker onze overheden moeten de burger het goede voorbeeld geven bij de bouw en verbouwing van openbare gebouwen.

Enkele jaren geleden kondigde de CD&V/NVA meerderheid in de gemeenteraad van Rotselaar aan dat ze het gemeentehuis zou verbouwen en uitbreiden. Dit was inderdaad dringend nodig: de personeelsleden zaten te krap tussen dozen dossiers, het gebouw had enkel glas in aluminium ramen zonder thermische onderbreking, geen muur- of dakisolatie, koude marmer als vloer, …

Tijdens de voorstelling van het ontwerp aan de gemeenteraadsleden kon de architect niet antwoorden op eenvoudige vragen zoals: Hoeveel isolatie zit er in de muren van het nieuwbouwgedeelte? Dat liet al het ergste vermoeden.

Nagenoeg al mijn opmerkingen op het lastenboek werden van tafel geveegd en het resultaat is er waarschijnlijk dan ook naar. Groen!Sociaal vraagt een energie-audit om dit te bevestigen of ontkrachten. Een door onszelf gemaakte infraroodfoto toont alleszins enkele rare dingen.

er gaat wel wat energie naar buiten...

er gaat wel wat energie naar buiten...

Waterwiel Schoonhoven geplaatst!

Afgelopen week heeft de firma Hydrowatt uit Karlsruhe het nieuwe waterwiel van de Molen van Schoonhoven geplaatst. Het gaat om een middenslagrad (het water stroomt ter hoogte van de as van het waterwiel in het rad) van 6 meter doormeter en 80 cm breed. Het is gemaakt uit Corten-staal: dat roest oppervlakkig en daarna beschermt deze roestlaag de rest van het staal.

Volgende week zal men het de lagerpunten bevestigen in de betonnen fundering.

Tegelijkertijd bouwde de hoofdaannemer Memibo uit Herselt de eiken spanten op in het molengebouw.

Voor het bouwverlof zouden we onder dak moeten zitten en proefdraaien met het waterwiel. Vanaf dan mag het regenen…

ineens is het weer een watermolen

ineens is het weer een watermolen

Een nieuw waterwiel in Schoonhoven

Een zesde van het waterwiel

Een zesde van het waterwiel

Gisteren konden we weer een stap vooruit zetten in de molen van Schoonhoven. Een stap naar (een beetje) meer hernieuwbare energie. Het waterwiel zal voldoende elektriciteit opwekken voor zo’n tien huishoudens. Of dat de moeite is? Ja hoor. Als het om hernieuwbare energie gaat, dan is het motto: alle baten helpen.