Auteursarchief: dvsj

REScoop.eu organises conference at the COP21 in Paris

Banner Conference - Energy Democracy

Energietransitie naar energiedemocratie

Energietransitie naar energiedemocratiekaft

Na de Engelstalige versie, is nu ook de Nederlandstalige versie verschenen. Je kunt ze bestellen bij Oikos.

Klimaatmanifestatie 5 december 2009

Ecopower stapt in groep op in Brussel

verzamelen op het Luxemburgplein, vlak bij het Europees Parlement. Hoek Trierstraat/Luxemburgplein, bij de Ierse pub

Zaterdag 5 december 2009 om 14.00u

Kom met het openbaar vervoer, de NMBS voorziet in een speciaal klimaatbiljet (8 euro)

Eén simpele oproep in PowerPost, de nieuwsbrief voor onze coöperanten… en meteen kwam er al heel veel respons. Ook jij kunt mee tekenen. Niet toevallig is dit een specifieke oproep naar coöperaties, in heel Europa. Tekenen kan op www.actonclimate.coop

Van 7 tot 18 december 2009 vindt in Kopenhagen de beslissende klimaatconferentie plaats. Daar moet de opvolger van het Kyotoprotocol worden goedgekeurd: een nieuw verdrag dat in werking treedt in 2012 en dat concrete doelstellingen bevat voor 2020.
Coöperaties overstijgen het individuele en het tijdelijke belang. Daarom roept Cooperatives Europe alle (leden van) coöperaties op, om een petitie te tekenen. Een oproep om in Kopenhagen de zaken grondig aan te pakken. Ecopower sluit zich daarbij aan. Teken de petitie.

Alle coöperatieve stemmen worden toegevoegd aan de petitie van de Verenigde Naties, die oproept om de afspraken sluitend te maken: ‘seal the deal’, klinkt het daar.
Het is ook niet min, wat er moet gebeuren. Een greep uit wat op tafel ligt:
• Alle geïndustrialiseerde landen moeten in Kopenhagen 40% emissiereductie tussen 1990 en 2020 aanvaarden.
• De overige landen moeten in Kopenhagen besluiten tot 30% verlaging van de toename van de uitstoot van broeikasgassen tussen 1990 en 2020.
• Ontbossing is nu verantwoordelijk voor 20% van de mondiale CO2-uitstoot. Tegen 2020 moet ontbossing gehalveerd, tegen 2030 helemaal stopgezet. Er moet bovendien over een financiële compensatieregeling worden gesproken.
• Er moeten afspraken komen voor de vrije uitwisseling van technologieën, zodat landen elkaar kunnen helpen om samen te evolueren naar duurzame, CO2-arme ontwikkeling.
• De internationale gemeenschap moet in Kopenhagen beloven elk jaar ten minste 50 miljard dollar uitgeven aan maatregelen om de schade wereldwijd te beperken.
Dat is straffe kost. Maar het is nodig. Nieuwe wetenschappelijke informatie wijst uit dat het klimaatprobleem nog onderschat werd. Dus is er in Kopenhagen weinig af te dingen op wat er voorligt. En ook daarom is steun van burgers, wereldwijd, belangrijk voor dit verdrag.

De petitie tekenen kan via http://www.actonclimate.coop. Je kan daar ook aangeven dat je deel uitmaakt van Ecopower.
Veel informatie kan je vinden op http://www.klimaatcoalitie.be/ en op http://www.hier.nu/

3 personeelsleden van Ecopower nemen enkele dagen vrij om onze eisen kracht bij te zetten in Kopenhagen. Kom jij zaterdag 5 december naar Brussel?

Loop storm voor het klimaat!

Welkom op de molenfeesten in Rotselaar!

De Molen van Rotselaar, voorjaar 2009

De Molen van Rotselaar, voorjaar 2009

Molenfeesten Rotselaar op 22 en 23 augustus 2009: een nieuw perspectief

Welkom op de Molen van Rotselaar, Molenstraat 2 in Rotselaar

Bezoek het woonproject in een beschermd complex en de waterkrachtcentrale op de Dijle.

Je kan hier zitten voor een babbel, of eten en drinken,

een rondleiding meemaken en nog veel meer. Er is een tent voor beschutting bij zon of regen.

Animatie vanaf 14.00u op zaterdag en zondag

* Volksspelen, schminken en verhalen * Eendjes vissen * Boottochtjes op de Dijle

* Tochtjes met de huifkar * Brood uit de houtoven, met (warme!) bakker Gilbert

* Rondleidingen in de molen: de oude industriële machines laten weer zien wat ze kunnen.

* Uitleg over hernieuwbare energie

* De winkel van de Molentuin is open: koop je biogroenten

Zondag muzikale broodjesbrunch om 11 u

Vers sap, broodjes en koeken uit de oven.

Hiervoor moet je inschrijven. 8 euro voor volwassenen, 5 euro voor kinderen.

Lekkers vanaf 14.00u

* Warme pastaschotels, ook voor vegetariërs * Pannenkoeken * IJsjes aan de kar

* Zaterdag laat: pizza’s uit de houtoven. Vuurkorven op het erf en misschien dansen in de tent?

Info over het feest en inschrijvingen broodjesbrunch

016 44 84 35 – 016 44 69 79 – 0486 39 22 12 – molenvanrotselaar@telenet.be

Even als God in Frankrijk

Zaterdag zijn we teruggekomen van een vakantie van 2 weken in het zuidwesten van Frankrijk.

IMG_0309

werfverslag over vogeltjes…

Tijdens de laatste werfvergadering over de restauratie van de Molen van Schoonhoven hebben we, de architect, de aannemer en ikzelf , het over vogeltjes gehad.

De Molen van Schoonhoven heeft meer dan 30 jaar staan te vervallen en was daardoor een interessante broedplek geworden voor allerlei vogels.

Als zo’n gebouw dan gerestaureerd wordt, betekent dit meestal het einde voor de vogelnesten, links en rechts in spleten en holen in de muren. Toch slaagde een winterkoninkje, en onze aannemer en zijn medewerkers, er in om een nest van 5 groot te brengen in de asput van de watermolen. Ondanks het uitbreken van het oude rad, het metsen, timmeren, lassen, … Maar deze broedplek zal door het draaiende waterwiel in de toekomst niet meer toegankelijk blijven.

Daarom bespraken we op de laatste werfvergadering de mogelijkheid om daar wat aan te doen.

Watermolens zijn het ideale biotoop voor de grote gele kwikstaart, die ook rond de Molen van Schoonhoven werd waargenomen. We hebben daarom beslist om een diepe opening te maken na het waterwiel om deze molenvogel alle kansen te geven in zijn omgeving.

Op de website van onze molenvrienden van de Van Hauwermeirsmolen kan je het volgende lezen over dit mooie vogeltje: http://www.vanhauwermeirsmolen.be.

De grote gele kwikstaart

Deze typische beekvogel is een liefhebber van snelstromende wateren met een rijk insectenleven.
De vogels komen meestal in de loop van maart in hun broedgebieden aan. Doordat het insectenleven in stromende beken al vroeg in het jaar op gang komt, zijn Grote Gele Kwikstaarten vroege broeders. Afhankelijk van het weer worden de eerste eieren reeds eind maart gelegd. Vanaf eind april vliegen de jongen van het eerste broedsel uit, waarbij ze nog een leuk kort staartje hebben. De ouders wachten niet lang om aan een tweede legsel te beginnen. De Kwikstaarten vinden altijd wel ergens een geschikte broedplaats, in muurgaten, onder dakpannen of langs de beekoevers tussen boomwortels of in klimopbegroeiing, waar het komvormige nest met de 4 tot 6 eieren wordt gebouwd.

Alhoewel uiteraard ook wel op andere plaatsen wordt genesteld (onder oude stenen bruggen, aan riviersassen, langs natuurlijke beekoevers enz.), vertoont de Grote Gele Kwikstaart een opvallende voorkeur om in de onmiddellijke nabijheid van een watermolen te broeden. Watermolens zorgen immers met hun bijhorende verval voor heel wat beweging, zuurstof en leven in het water.
Tijdens een drie-jarige inventarisatie bij 43 watermolens in de driehoek Dendermonde-Merelbeke-Ninove, werden bij niet minder dan 31 molens al dan niet met zekerheid broedende Grote Gele Kwikstaarten aangetroffen. De staat van de watermolen, vervallen of perfect gerestaureerd, speelt daarbij geen enkele rol. Het is vooral de aanwezige stroming die hen aantrekt. Liefst heeft de Grote Gele een slikkige oever en een steenachtige beekbedding, waar hij dan van het ene takje op de andere steen huppelt of soms met een grappige, fladderende sprong in de vlucht boven het water allerhande typische beekinsecten probeert te pakken te krijgen. ’s Winters trekt de Grote Gele Kwik naar Engeland, Frankrijk of het Iberisch schiereiland, doch een deel van de populatie blijft in ons land, vooral in Oost- en West-Vlaanderen. Men kan ze dan in de omgeving van hun broedgebieden aantreffen of zelfs regelmatig in de steden, waarbij ze dan te zien zijn aan fonteintjes, vijvers of plasjes op daken. Tijdens strenge winters komen ze ook voor langs niet bevroren water, zoals riolen en drup van mesthopen.
De toekomst van de Grote Gele Kwikstaart ziet er in onze streek behoorlijk positief uit.(Geert Meganck http://www.overmeersevogels.be)

^ naar boven ^

Nieuws over de Grote Gele Kwikstaart

Ook in 2009 broedt de grote gele kwikstaart aan Van Hauwermeirsmolen. Jaar na jaar verkennen de vogels de gaten in de muur van het stampkot om er een geschikt nest te maken. Dit koppeltje moet niet echt bekend zijn met de omgeving. Voor het eerst wordt een goed verborgen nest gemaakt in een holte van de schanskorven aan de olieslagerij. De jongen vliegen uit begin mei. Begin juni wordt toch een tweede legsel uitgebroed in een vertrouwd nest in het stampkot. Door het venster in de watermolen valt de opvoeding van het klein grut goed gade te slaan. De 4 jongen vliegen overal rond. Eéntje blijft wantrouwig afwachten tot de molenaarskatje geeuwend vertrokken is.

Om de verstoring toch zoveel mogelijk te vermijden, is het raam van de watermolen op de steenvloer afgedekt met een groot wit papier. Eric Roels maakte een boeiend filmpje van het hele gebeuren. Je kunt de grote gele kwikstaart dus life aan het werk zien op http://nl.youtube.com/watch?v=gF5JeMQfoqg&feature=related

Electrabel smoort groei groene stroomproductie

Volgens FEBELIEC, de federatie van grote stroomverbruikers, zuigt Electrabel door de bijstook van biomassa in (onefficiente, al lang afgeschreven) steenkoolcentrales het merendeel van de groene stroomcertificaten naar zich toe.  Een efficient systeem van ondersteuning van de groei van groene stroom zou niet alleen 30% goedkoper zijn, maar ook 50 % meer groene stroom opleveren.

De federatie vraagt dan ook aan de nieuw te vormen gewestregeringen om het stimuleringsbeleid voor hernieuwbare energie om te gooien. De steun zou best variëren per gebruikte technologie. Dit zou betekenen dat de goedkope meestook van biomassa niet meer overgesubsidieerd zou worden.

Zo hoor je het eens van een ander…

Electrabel Groen+ 100% Belgisch?

Je kunt er niet naast kijken! Electrabel is bekeerd! Ze leveren al wie dat wil groene stroom. Al meer dan 200.000 huishoudens zijn daar op in gegaan. Daarnaast ook heel wat bedrijven zoals Telenet, Campina, … en daar wordt in een grote reclamecampanje mee uitgepakt.

Nu komt er nog bij dat volgens keuringsorganisatie  Vinçotte Electrabel als enige 100% groene stroom uit België levert.

Het merendeel van de groene stroom van Electrabel wordt niet opgewekt met de wind, de zon of het water, maar door het verbranden van biomassa in oude afgeschreven steenkoolcentrales met een rendement van hooguit 30 %. Alle warmte gaat via de koeltorens en koelwater verloren.

Wat is die biomassa?

Olijfpitten, uit België? Koffiedras, uit België? Houtpellets, deels uit België , maar voor het overgrote deel aangesleept van over heel de wereld…

Ik denk dat Vinçotte zijn huiswerk moet overdoen!

Maar ja, men beschouwt kernenergie ook als een eigen inheemse energiebron, terwijl er geen uraniummijn onder het Atomium zit, of vergis ik me?

http://www.youvegotthepower.be

Winddag 14 juni

Onlangs tekende Ecopower een kaderovereenkomst met haar Waalse zuster-coöperatie Emissions Zero (http://www.emissions-zero.com). Ecopower neemt een participatie van 20% in alle projecten die Vents d’Houyet asbl uitwerkt voor Emissions Zero.

Zopas verkregen zij een vergunning voor de bouw van 4 x 2MW windturbines in Houyet. De bouw zal nog dit najaar starten en binnen een goed jaar zullen de windturbines operationeel zijn.

Emissions Zero en Ecopower investeren ook in 2 van de 7 windturbines die vergund werden in Doornik en twee buurgemeenten en in de uitbreiding van een park in Dour. Daar houdt men volgende zondag opendeur ter gelegenheid van de Europese Winddag. Voor meer info: zie http://www.ventis.eu

en nu… het slechte nieuws!

Het feestgedruis bij CD&V en NVA is nog maar pas geluwd, de kater nog niet verwerkt… of de kranten staan al vol met nieuws dat even ingehouden moest worden tot na de verkiezingen.

CERA staat het water aan de lippen. Ze hebben geld geleend om aandelen KBC te kopen… was men dan vergeten wat de aanleiding voor de grote beurscrash van 1929 was?

De Nationale bank voorspelt 200.000 extra werklozen, miljarden euro’s tekort op de begroting, economische krimp…

Ook de Vlaamse regering zal zwaar moeten besparen om de begroting onder controle te houden.

Eens benieuwd waar men de prioriteiten zal leggen.