werfverslag over vogeltjes…

Tijdens de laatste werfvergadering over de restauratie van de Molen van Schoonhoven hebben we, de architect, de aannemer en ikzelf , het over vogeltjes gehad.

De Molen van Schoonhoven heeft meer dan 30 jaar staan te vervallen en was daardoor een interessante broedplek geworden voor allerlei vogels.

Als zo’n gebouw dan gerestaureerd wordt, betekent dit meestal het einde voor de vogelnesten, links en rechts in spleten en holen in de muren. Toch slaagde een winterkoninkje, en onze aannemer en zijn medewerkers, er in om een nest van 5 groot te brengen in de asput van de watermolen. Ondanks het uitbreken van het oude rad, het metsen, timmeren, lassen, … Maar deze broedplek zal door het draaiende waterwiel in de toekomst niet meer toegankelijk blijven.

Daarom bespraken we op de laatste werfvergadering de mogelijkheid om daar wat aan te doen.

Watermolens zijn het ideale biotoop voor de grote gele kwikstaart, die ook rond de Molen van Schoonhoven werd waargenomen. We hebben daarom beslist om een diepe opening te maken na het waterwiel om deze molenvogel alle kansen te geven in zijn omgeving.

Op de website van onze molenvrienden van de Van Hauwermeirsmolen kan je het volgende lezen over dit mooie vogeltje: http://www.vanhauwermeirsmolen.be.

De grote gele kwikstaart

Deze typische beekvogel is een liefhebber van snelstromende wateren met een rijk insectenleven.
De vogels komen meestal in de loop van maart in hun broedgebieden aan. Doordat het insectenleven in stromende beken al vroeg in het jaar op gang komt, zijn Grote Gele Kwikstaarten vroege broeders. Afhankelijk van het weer worden de eerste eieren reeds eind maart gelegd. Vanaf eind april vliegen de jongen van het eerste broedsel uit, waarbij ze nog een leuk kort staartje hebben. De ouders wachten niet lang om aan een tweede legsel te beginnen. De Kwikstaarten vinden altijd wel ergens een geschikte broedplaats, in muurgaten, onder dakpannen of langs de beekoevers tussen boomwortels of in klimopbegroeiing, waar het komvormige nest met de 4 tot 6 eieren wordt gebouwd.

Alhoewel uiteraard ook wel op andere plaatsen wordt genesteld (onder oude stenen bruggen, aan riviersassen, langs natuurlijke beekoevers enz.), vertoont de Grote Gele Kwikstaart een opvallende voorkeur om in de onmiddellijke nabijheid van een watermolen te broeden. Watermolens zorgen immers met hun bijhorende verval voor heel wat beweging, zuurstof en leven in het water.
Tijdens een drie-jarige inventarisatie bij 43 watermolens in de driehoek Dendermonde-Merelbeke-Ninove, werden bij niet minder dan 31 molens al dan niet met zekerheid broedende Grote Gele Kwikstaarten aangetroffen. De staat van de watermolen, vervallen of perfect gerestaureerd, speelt daarbij geen enkele rol. Het is vooral de aanwezige stroming die hen aantrekt. Liefst heeft de Grote Gele een slikkige oever en een steenachtige beekbedding, waar hij dan van het ene takje op de andere steen huppelt of soms met een grappige, fladderende sprong in de vlucht boven het water allerhande typische beekinsecten probeert te pakken te krijgen. ’s Winters trekt de Grote Gele Kwik naar Engeland, Frankrijk of het Iberisch schiereiland, doch een deel van de populatie blijft in ons land, vooral in Oost- en West-Vlaanderen. Men kan ze dan in de omgeving van hun broedgebieden aantreffen of zelfs regelmatig in de steden, waarbij ze dan te zien zijn aan fonteintjes, vijvers of plasjes op daken. Tijdens strenge winters komen ze ook voor langs niet bevroren water, zoals riolen en drup van mesthopen.
De toekomst van de Grote Gele Kwikstaart ziet er in onze streek behoorlijk positief uit.(Geert Meganck http://www.overmeersevogels.be)

^ naar boven ^

Nieuws over de Grote Gele Kwikstaart

Ook in 2009 broedt de grote gele kwikstaart aan Van Hauwermeirsmolen. Jaar na jaar verkennen de vogels de gaten in de muur van het stampkot om er een geschikt nest te maken. Dit koppeltje moet niet echt bekend zijn met de omgeving. Voor het eerst wordt een goed verborgen nest gemaakt in een holte van de schanskorven aan de olieslagerij. De jongen vliegen uit begin mei. Begin juni wordt toch een tweede legsel uitgebroed in een vertrouwd nest in het stampkot. Door het venster in de watermolen valt de opvoeding van het klein grut goed gade te slaan. De 4 jongen vliegen overal rond. Eéntje blijft wantrouwig afwachten tot de molenaarskatje geeuwend vertrokken is.

Om de verstoring toch zoveel mogelijk te vermijden, is het raam van de watermolen op de steenvloer afgedekt met een groot wit papier. Eric Roels maakte een boeiend filmpje van het hele gebeuren. Je kunt de grote gele kwikstaart dus life aan het werk zien op http://nl.youtube.com/watch?v=gF5JeMQfoqg&feature=related

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s