Maandelijks archief: juni 2009

Electrabel smoort groei groene stroomproductie

Volgens FEBELIEC, de federatie van grote stroomverbruikers, zuigt Electrabel door de bijstook van biomassa in (onefficiente, al lang afgeschreven) steenkoolcentrales het merendeel van de groene stroomcertificaten naar zich toe.  Een efficient systeem van ondersteuning van de groei van groene stroom zou niet alleen 30% goedkoper zijn, maar ook 50 % meer groene stroom opleveren.

De federatie vraagt dan ook aan de nieuw te vormen gewestregeringen om het stimuleringsbeleid voor hernieuwbare energie om te gooien. De steun zou best variëren per gebruikte technologie. Dit zou betekenen dat de goedkope meestook van biomassa niet meer overgesubsidieerd zou worden.

Zo hoor je het eens van een ander…

Electrabel Groen+ 100% Belgisch?

Je kunt er niet naast kijken! Electrabel is bekeerd! Ze leveren al wie dat wil groene stroom. Al meer dan 200.000 huishoudens zijn daar op in gegaan. Daarnaast ook heel wat bedrijven zoals Telenet, Campina, … en daar wordt in een grote reclamecampanje mee uitgepakt.

Nu komt er nog bij dat volgens keuringsorganisatie  Vinçotte Electrabel als enige 100% groene stroom uit België levert.

Het merendeel van de groene stroom van Electrabel wordt niet opgewekt met de wind, de zon of het water, maar door het verbranden van biomassa in oude afgeschreven steenkoolcentrales met een rendement van hooguit 30 %. Alle warmte gaat via de koeltorens en koelwater verloren.

Wat is die biomassa?

Olijfpitten, uit België? Koffiedras, uit België? Houtpellets, deels uit België , maar voor het overgrote deel aangesleept van over heel de wereld…

Ik denk dat Vinçotte zijn huiswerk moet overdoen!

Maar ja, men beschouwt kernenergie ook als een eigen inheemse energiebron, terwijl er geen uraniummijn onder het Atomium zit, of vergis ik me?

http://www.youvegotthepower.be

Winddag 14 juni

Onlangs tekende Ecopower een kaderovereenkomst met haar Waalse zuster-coöperatie Emissions Zero (http://www.emissions-zero.com). Ecopower neemt een participatie van 20% in alle projecten die Vents d’Houyet asbl uitwerkt voor Emissions Zero.

Zopas verkregen zij een vergunning voor de bouw van 4 x 2MW windturbines in Houyet. De bouw zal nog dit najaar starten en binnen een goed jaar zullen de windturbines operationeel zijn.

Emissions Zero en Ecopower investeren ook in 2 van de 7 windturbines die vergund werden in Doornik en twee buurgemeenten en in de uitbreiding van een park in Dour. Daar houdt men volgende zondag opendeur ter gelegenheid van de Europese Winddag. Voor meer info: zie http://www.ventis.eu

en nu… het slechte nieuws!

Het feestgedruis bij CD&V en NVA is nog maar pas geluwd, de kater nog niet verwerkt… of de kranten staan al vol met nieuws dat even ingehouden moest worden tot na de verkiezingen.

CERA staat het water aan de lippen. Ze hebben geld geleend om aandelen KBC te kopen… was men dan vergeten wat de aanleiding voor de grote beurscrash van 1929 was?

De Nationale bank voorspelt 200.000 extra werklozen, miljarden euro’s tekort op de begroting, economische krimp…

Ook de Vlaamse regering zal zwaar moeten besparen om de begroting onder controle te houden.

Eens benieuwd waar men de prioriteiten zal leggen.

De teerlingen zijn geworpen, de kaarten gedeeld…

De kiezer heeft gesproken en het is nu aan de politici om proberen het signaal van de kiezer te begrijpen. Voor Groen! was het resultaat niet goed: een klein procent achteruit, maar door een goed resultaat in Brussel een zetel winst in het Vlaamse parlement. In Wallonië daarentegen wint Ecolo goed 10%. Woensdagavond evalueren we in Vlaams-Brabant de verkiezingsuitslag, maar hier alvast mijn eerste indrukken.

Uit onderzoek blijkt dat 35% van de kiezers zich wel eens voor Groen! ziet kiezen. Uit de resultaten voor het Vlaamse Parlement blijkt dat we daarvan gisteren  maar 1/5 weten aan te trekken. Voor het Europese Parlement is het wat beter.

Kijken we naar de uitsplitsing per provincie, dan zien we dat Vlaams-Brabant binnen Groen! het beste scoort én boekt daarbij ook het minste achteruitgang voor het Vlaamse Parlement. Het effect van de oproep van Ecolo om in de Vlaamse rand voor Groen! te stemmen?

Europees is Vlaams-Brabant ook de beste provincie voor Groen! met meer dan 10% van de stemmen en lichte vooruitgang. Er is ook een opmerkelijk verschil met de andere provincies. Een effect van Ecolo-stemmen kan er hier niet zijn want voor Europa kon men in BHV wel voor Ecolo stemmen.

Kijken we meer in detail dan zien we dat we in het kanton Haacht voor Europa bijna 2% meer stemmen krijgen dan voor het Vlaamse Parlement en in het kanton Leuven zowaar 4,4%. Hebben groen-rode kiezers voor het Vlaamse Parlement voor Frank VDB gestemd en voor Europa voor Bart Staes?

Bij deze verkiezingen zien we dat in Vlaams-Brabant het kiespotentieel van Groen! dus inderdaad 10% kan overstijgen, maar dat dit er niet altijd uitkomt.

Bij gebrek aan gekende gezichten? Ankerpunten? Misschien moeten we daaraan werken.

Persoonlijk haalde in als 5e opvolger op de Europese lijst 5781 voorkeurstemmen. Een behoorlijk resultaat, rekening houdend met het feit dat in de nationale folders van Groen! de kandidaten niet geduid werden. Het was dus mogelijk dat mensen die mij kennen via molenzorg of Ecopower over mijn kandidatuur heen gelezen hebben.
Ik dank alvast alle mensen die mij een voorkeurstem gegeven hebben!

!
Groen! Vlaams parlement Europees parlement
Vlaanderen 6,8 7,9
Limburg 4,4 5,1
W-Vlaanderen 5,9 6,8
Antwerpen 7,1 8,9
O-Vlaanderen 7,4 8,1
Vl-Brabant 7,7 10,3
Brussel 13,5 3,6
Groen! Vl-Brabant
kanton Haacht 7,6 9,5
kanton Leuven 10,8 15,2

Groene economie in de praktijk (2)

Anderhalve week geleden kreeg ik Hermes Sanctorum, lijsttrekker van Groen! in Vlaams-Brabant op werfbezoek in de Molen van Schoonhoven.

Volgend filmpje op Youtube is het resultaat:

Kleintjes worden meestal groter

Jean-Luc Dehaene roept de kiezer op om niet voor kleine partijen te stemmen… Het feit dat die kiezer dat deed, heeft allicht niets met het doen en laten te maken van de grote partijen, en zeker de CD&V niet.

Man, man, je moet maar durven. Jezelf zo boven de kiezer verheffen.

Ik heb in de 30 jaar dat ik politiek volg de CVP/CD&V zien afkalven van goed 40% tot ongeveer de helft: 20%. Nog 1 op 5 stemt voor de christen-democraten. 4 op 5 niet. Echt groot is dat nu ook weer niet…en in de ogen van Jean-Luc ongetwijfeld onrechtvaardig.

Jean-Luc gooit dan ook al zijn gewicht in de weegschaal. Ook op zijn affiches. Daar meet zoon Tom de buikomtrek van pa…

Alleszins in kleine Tom heeft Jean-Luc dan toch geloofd en hem groot laten worden. Al zal dat vooral het werk van zijn vrouw geweest zijn, denk ik.

Kernenergie ‘transitie-energie’?

Gisterenavond naar Mechelen afgezakt (ligt stroomafwaarts van Rotselaar op de Dijle) voor Euro-visie met Bart Staes, georganiseerd door Groen!Mechelen.

Bart Staes werd op de rooster gelegd door een aantal kritische buitenstaanders waaronder prof. Belmans van de KULeuven, tevens voorzitter van Elia, de beheerder van ons hoogspanningsnet.

Wat ik vooral onthouden heb, is dat prof. Belmans kernenergie  nu (midden 2009) enkel nog als een ‘transitie-energiebron’ beschouwt totdat we zonder kunnen in 2050.

De discussie tussen hem en Bart ging er dan eigenlijk nog enkel over of we in 2025 of 2050 kernenergievrij zullen zijn…

Kwestie van hard genoeg inzetten op de groene economie en hernieuwbare energie nu!

Groene economie in de praktijk

advertentie metro

Stroomonderbreking kan kiesgang verstoren!

Vandaag bij Ecopower een interessante brief toegestuurd gekregen van de overheidsinstelling die de kiesgang organiseert.

Ze vragen alle elektriciteitsproducenten, distributeurs en leveranciers om samen te werken en attent te blijven zodat de elektriciteitsvoorziening van de kieslokalen niet in gedrang zou komen. éen stemcomputer heeft 200 watt nodig, de rest van het stemlokaal al snel 600 watt daarbovenop.

Voelden wij ons bij Ecopower even belangrijk, zeg! De democratie ligt werkelijk in onze handen…

Hopelijk schijnt de zon, heeft het de nacht ervoor genoeg geregend, waait de wind, doen onze kerncentrales geen tjernobyleke, sluiten de Russen en de Nederlanders de gastoevoer niet af, …