Maandelijks archief: april 2009

kleine windturbines?

Enige tijd geleden zag ik op Batibouw al mensen in de rij staan om informatie in te winnen over kleine windturbines. Ook bij Ecopower merken we dat heel veel mensen het wel zien zitten om zo een windmolentje in hun tuin neer te poten. In tegenstelling tot zonnepanelen zie je wat er gebeurt, en dat trekt de mensen aan.

Maar gebeurt er wel wat?

Als je op de website van de Bond Beter Leefmilieu op het Energieforum (http://www.ecobouwers.be/forum) eventjes rondsurft merk je al snel dat er wat aan de hand is. Zo stelde de eerste Limburger die er eentje mocht bouwen van Stedenbouw recent zijn windturbine weer te koop omdat hij niet genoeg wind kreeg.

In het binnenland hebben we op de hoogte van de nok van onze daken immers een gemiddelde windsnelheid van minder dan 4 m/s.

En die kleine windturbines beginnen pas te produceren vanaf 4 m/s. Gemiddeld produceren ze dus bijna niets.

De provincie Zeeland (NL) legde een proefveld aan met de meest courante type kleine windturbines. Zie:

http://provincie.zeeland.nl/milieu_natuur/windenergie/kleine_windturbines/de_turbines

De resultaten spreken voor zich:

Klik om toegang te krijgen tot 801257_1.pdf

Als je dus niet vlak bij de kust woont, investeer je  beter in een coöperatieve grote windturbine of PV-panelen.

Tijd voor een coöperatieve spaarbank

De experts die de parlementscommissie bijstaan die de financiële crisis onder de loep neemt,  hebben dit weekend hun voorstellen aan de parlementsleden bezorgt.

Eén van hun aanbevelingen hebben ze in vraagvorm gesteld: moeten we niet ‘terug’ naar niet beurs genoteerde spaarbanken, al dan niet met overheidsinbreng?

JA,  MAAR, is mijn antwoord.

Dezelfde, bijna retorische, vraag stelde de voorzitter van de Nationale Raad voor de Coöperatie, JF Hoffelt, op het interessante CERA-symposium over coöperatief ondernemen in Leuven op 4 december 2008. Het bleef heel stil in de zaal vol CERA-mensen.

Maar we moeten niet terug naar de tijd van Bacob, Cera, Gemeentekrediet, ASLK, OMOB, Landbouwkrediet, … , neen waarom zetten we geen stap vooruit en creëren we geen pluralistische coöperatieve spaarbank? Die zou stevige impulsen kunnen geven voor het opstarten van nieuwe coöperatieve bedrijven, voorbij de verzuiling van de vorige eeuw.

In Spanje creëert de coöperatieve groep Mondragon zo tienduizenden arbeidsplaatsen.

zie: http://www.mcc.es/ing/quienessomos/avi.html

Franse greep op Belgische energiesector

Gisteren dreef het nieuws boven dat EDF en Centrica onderhandelen over een ruilparticipatie waarbij het er voor ons in België op neer komt dat 51% van SPE/Luminus (de 2 grootste producent en leverancier in België) in handen zou komen van EDF, de Franse staatsmonopolist.

Vanmorgen reageert Minister Crevits daar op  dat we ‘waakzaam’ moeten blijven.

We hebben een iets forsere houding nodig dan ‘waakzaamheid’ of ‘gouden aandelen’. Als de operatie dan doorgegaan is, blijkt achteraf toch dat de overheden aan het kortste eind trokken of zich lieten rollen.

Waaraan denk ik om het monopolie van Electrabel en ook SPE te doorbreken?

– een investeringsverbod in nieuwe productie voor hen zolang zij samen meer dan 60% van de productiecapaciteit in handen hebben.

– een ferme houding van de lokale, provinciale en vlaamse overheden zodat de nieuwe decentrale productie (wind, WKK, zon,…) bij nieuwe spelers en bij voorkeur bij coöperatieve spelers terecht komt zodat je als  gewone burger echt greep krijgt op ‘jouw’ energie.

Onze politici zitten  in de intercommunales en allerlei financieringsvehikels blijkbaar als domme, onwetende konijnen naar de lichtbak van Electrabel en SPE/Luminus te kijken. Het moet nu wel duidelijk zijn dat de banden tussen de gemeentebesturen en Electrabel, maar ook SPE/Luminus best doorgeknipt worden en dat zij zich uitsluitend toeleggen op het beheer van 100% publieke distributienetten. Het aandeel van Electrabel in de gemengde intercommunales zou bv. vervangen kunnen worden door een participatie van elke verbruiker. Zo worden die distributienetintercommunales echte distributiecoöperaties.

Fantasie? Onrealistisch? In de USA wordt het merendeel van het grondgebied voorzien van energie door coöperatieve distributie- en productiecoöperaties.

Zie: https://touchstoneenergy.cooperative.com/public/index.html

Karel de Stoute

Op paasmaandag mijn jongste dochter en 4 vriendinnen naar Brugge gebracht. Ze volgen daar een cursus van ‘Koning Kevin’. Mijn oudste dochter leidt mee deze cursus. Daarna ben ik met Relinde naar het centrum van Brugge gegaan.

Ik heb eerst Relinde de Wallemolen laten zien:  een watermolen die werkte op het niveauverschil tussen twee grachten. Het waterwiel dreef een waterpomp aan. Het geheel werd een 16 tal jaar geleden gerestaureerd. Spijtig dat het wiel nooit draait.

Daarna zijn we de indrukwekkende tentoonstelling rond Karel de Stoute gaan bezoeken. Die Boergondische hertog had de gewoonte om al zijn schatten mee te nemen op zijn veld- en praaltochten. Een keer had hij de Zwitsers kwaad gekregen en die hakten zijn leger in de pan. Bij zijn vlucht liet de hertog zijn hele hebben en houwen achter. Gelukkig raakten de Zwitsers het niet echt eens over een verdeling van de buit zodat we die vandaag in Brugge kunnen gaan bewonderen.

Achteraf bedacht ik mij wel: hoeveel mensen zouden er voor al dat moois hard hebben moeten werken?

http://www.kareldestoute.be

Algemene Vergadering Ecopower

Zaterdag was het de algemene vergadering van Ecopower. Ongeveer 230 coöperanten negeerden het goede weer en paaszaterdag om in een te warme aula van de KULeuven een namiddag te besteden aan hun Ecopower.

Aan die aula heeft de KULeuven werk: slechte dakisolatie, enkel glas, slecht ventilatiesysteem…We hebben alle vensters en nooddeuren moeten open zetten om onze mensen in leven te houden.

De stemming over het dividend van 6% had (alweer) een stalinistisch trekje: 1 tegenstem en enkele onthoudingen. Blijkbaar heeft de financiële crisis geen vat op onze coöperatie. In totaal wordt bijna 700.000 euro uitgekeerd aan de aandeelhouders. Een even grote som wordt toegevoegd aan de reserves.

Ecopower is klaar om enkele grote investeringen aan te gaan:

– een deelname van 20% in de projecten van onze Waalse zustercoöperaties

– een investering van 50% in een pelletsfabriek in Vlaanderen

– windturbineprojecten in Vlaanderen

Terug van weggeweest

mijn website adres is door een Oostenrijks firma ingepikt en wil het me verkopen voor veel geld. Geen probleem:

het nieuwe adres is dus : http://www.vansintjandirk.be

Ik ben dus terug online en kandidaat voor Groen! op de Europese lijst.