Dagelijks archief: 22/10/2007

Rotselaar energie-ambassadeur, deel 2

Vanavond komen de gemeenteraadsleden van Groen!-Sociaal Rotselaar tussen in de gemeenteraad: ze stellen voor om een energie-audit te laten uitvoeren van het pas gerenoveerde gemeentehuis en de Mena.

Ik kreeg volgend antwoord op mijn vraag naar de criteria van de toekenning van de titel van energie-ambassadeur aan Rotselaar:

Beste,

De erkenning als Energieambassadeur drukt uit dat een gemeente het Vlaamse energiebeleid lokaal sterk ondersteunt. De criteria die werden toegepast om de Vlaamse gemeenten te beoordelen en te rangschikken zijn de volgende:

 

 • Welke gemeente zet zich gedreven in voor de cluster energie van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten en het Vlaamse Gewest? (maximum 25 punten)
  • Niveau 0: 0 punten
  • Niveau 1: 10 punten
  • Niveau 2: 25 punten

 • Welke gemeente werkt mee aan de handhaving van de Vlaamse energieprestatieregelgeving voor vergunningsplichtige nieuw- en vernieuwbouw door het doorzenden van de gegevens omtrent de afgeleverde vergunningen? (maximum 20 punten)
  • Aanvang: 10 punten
  • Regelmaat: 10 punten

 • Welke gemeente kent haar inwoners bijkomende premies toe voor dakisolatie en de vervanging van beglazing en verwarmingsketels? (maximum 30 punten)
  • dakisolatie: 10 punten
  • vervanging van beglazing: 10 punten
  • vervanging van oude verwarmingsketel: 10 punten

 • In welke gemeente maken de inwoners gebruik van premies van het Vlaamse Gewest en van de netbeheerder? (maximum 25 punten)
  • premies voor energiebesparing: 15 punten
  • premies voor zonne-energie: 10 punten

Er is dus duidelijk voor geopteerd om zo objectief mogelijke gegevens te hanteren en maximaal gebruik te maken van informatie die bij de Vlaamse overheid beschikbaar is. De erkenning als energie-ambassadeur drukt uit dat de gemeente actief meewerkt aan het uitdragen van de prioriteiten van het energiebeleid van de Vlaamse overheid. Ze houdt zeker geen uitspraak in over de voorbeeldrol die de gemeente vervult.


Met vriendelijke groeten,
Luc Peeters,
Wnd. administrateur-generaal

Vlaams Energieagentschap
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert-II-laan 20 bus 17, 1000 Brussel
tel +32 (0)2 553 46 00 – fax +32 (0)2 553 46 01
e-mail : luc.peeters@vea.be
www.energiesparen.be

 

 

 


Van: dirk vansintjan [mailto:dirk.vansintjan@ecopower.be]
Verzonden: vrijdag 19 oktober 2007 11:16
Aan: energie
Onderwerp: energie ambassadeurs

 

Geachte,

Kunt u mij de criteria en de toepassing er van bezorgen die geleid hebben tot het selecteren van de energie-ambassadeurs onder de gemeenten in Vlaanderen?

Met vriendelijke groet,

Dirk Vansintjan

Bestuurder Ecopower cvba

Molenstraat 2/1

3110 Rotselaar

0486 39 22 12