Dagelijks archief: 09/08/2007

België… barst?

Ik heb nooit de Brabançonne geleerd. Niet op school, niet thuis. Ik kom niet verder dan: ‘Tararasjoem, onzen ezel kan ni s….’. Ik denk dat ik zoals de meeste inwoners van dit land niet echt verbonden ben met het land België. Wellicht hebben we in het verleden te veel vreemde heersers over de vloer gehad. Als gevolg hebben we een groot wantrouwen tegen elke ‘overheid’.

Op één of andere manier heb ik wel de Marseillaise geleerd. Het strijdlied van mijn geboortedorp Huizingen heeft trouwens dezelfde melodie, met de volgende tekst: ‘Op kassaa zen wale gebaure, en wemme van nemand giene schrik, …

Huizingen ligt tussen Brussel en ‘de Walen’, tussen hen en ons ligt het Hallerbos. Met de Walen was er nagenoeg geen contact: wij gingen er nooit heen, zij kwamen niet naar ons. Alleen het kaatsspel (of bal pelote) is een volkssport die over de taalgrens heen beoefend wordt. Al scholden ze ons dan vaak uit voor ‘Sale Flamand’.

De franstalige Brusselaars bouwden onze groene zones vol met dikke villa’s en vertikten het van Nederlands te leren en spreken. Ik vraag mij nog altijd af wie hen al die gronden verkocht heeft en wie er voor zorgde dat dit allemaal bouwgrond was.

Enfin, ik heb nog betoogd tegen de faciliteiten en ik ben, als groene, voor de splitsing van BHV. En eigenlijk hecht ik niet aan België. Het is een constructie die ons is overkomen. Het onafhankelijke België is onze voorouders in 1830 vooral aangepraat door de Kerk en de franstalige bourgeoisie.

Als de franstaligen nu bij de regeringsvorming het been stijf houden en ‘non’ blijven zeggen op de voorstellen tot staatshervorming, dan mag voor mijn part het scenario Tjechië/Slovakije op tafel komen.

PS. De Vlaamse Leeuw heb ik ook nooit geleerd en ik kom niet verder dan de eerste strofe en het refrein. In Ierland werden we in september 1977 ooit gevraagd om bij de sluiting van een pub ons volkslied te zingen… na enig overleg zongen we: ‘Ik wil deze nacht in de straten verdwalen…’ van Wannes Vandevelde.