Dagelijks archief: 18/04/2007

Windturbines in het Pajottenland?

Gisteren had ik, als bestuurder van Ecopower, een gesprek met de burgemeester, de milieuambtenaar en de stedenbouwkundige ambtenaar van een gemeente in de Vlaamse rand rond Brussel. Ze willen proberen om de komende jaren een windpark te realiseren in hun gemeente. Het structuurplan zal pas eind 2008 klaar zijn, dan pas kan een RUP er voor zorgen dat er een aantal windturbines kunnen komen in bv. landbouwgebied. Nu komen eigenlijk alleen industrieterreinen en zones van openbaar nut in aanmerking. En die staan meestal al helemaal vol…

Toch willen we vanuit Ecopower dit project voluit steunen omdat het gemeentebestuur er zo positief tegenover staat.