Maandelijks archief: april 2007

Windturbines in het Pajottenland?

Gisteren had ik, als bestuurder van Ecopower, een gesprek met de burgemeester, de milieuambtenaar en de stedenbouwkundige ambtenaar van een gemeente in de Vlaamse rand rond Brussel. Ze willen proberen om de komende jaren een windpark te realiseren in hun gemeente. Het structuurplan zal pas eind 2008 klaar zijn, dan pas kan een RUP er voor zorgen dat er een aantal windturbines kunnen komen in bv. landbouwgebied. Nu komen eigenlijk alleen industrieterreinen en zones van openbaar nut in aanmerking. En die staan meestal al helemaal vol…

Toch willen we vanuit Ecopower dit project voluit steunen omdat het gemeentebestuur er zo positief tegenover staat.

aprilse grillen?

Gisterenavond heb ik zoals elke maandagavond volleybal gespeeld in de sporthal van de gemeente Rotselaar. Het was er warm, te warm. Ook dit overheidsgebouw is energetisch een ramp: koud in de winter, bloedheet in de zomer. Nu we nog maar 2 seizoenen hebben, moet daar dringend wat aan gebeuren. Op de volgende gemeenteraad stellen onze 2 verkozenen, Elke Valgaeren en Simonne Vandewaerde, daarom enkele amendementen voor op de begrotingswijziging. Groen!Sociaal (zoals we in Rotselaar heten) stelt voor om stelselmatig de gemeentelijke gebouwen te voorzien van zonneboilers en PV-panelen. Want een gemeente moet het goede voorbeeld geven. Spijtig genoeg zag de meerderheid van CD&V en NVA ook bij de renovatie van de Mena en het gemeentehuis niet in dat een gebouw goed geïsoleerd moet worden en dat men heel wat kan doen met zonwerend glas en zonneënergie. Ze zien dit wellicht pas binnen 20 jaar in. Zij zitten nog in het stadium van het plaatsen van airco met alle gevolgen vandien voor ons energiefactuur.

Groen!Sociaal richt op 3 mei in Rotselaar een klimaatavond in: 20 u in herberg ’t HUIS in Rotselaar.

Pasen in Huizingen

Vanmorgen samen met onze jongste dochter de paashaas geholpen bij het leggen van de eitjes op de Molen van Rotselaar.

Daarna naar Huizingen voor de bijeenkomst van de ‘Vansintjan-nen’ bij mijn jongste zus Cil. We werden er naar aloude gewoonte vergast op lekker eten. Deze keer bakte haar man Rik lekkere pizza’s in zijn nieuwe pizza-oven. Ronde van Vlaanderen op groot scherm binnen, voetbalmatch er na. Ik paste en deed een dutje.

Iedereen was er: 42 mensen! Gezellig, maar luidruchtig.